Aktiver filter: Pastor: Peter Baumgartner (x) , Buch: Apostelgeschichte (x) , Datum: 2019 (x)

Predigten (Anzahl: 1)

Pfingsten
Apostelgeschichte 2:1-47 (Teil der Predigtreihe Allgemeine Predigten).
Gepredigt von Peter Baumgartner am 9.06.2019 (Sonntag Morgen).